Dernek OlarakNitelikli Hesaplamalar Eğitim Programındaydık

Dernek üyeleri olarak Smart + Akademi ve Samsun Barosu tarafından ortaklaşa düzenlenen 12/13 Ocak 2019 ve 19/20 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan “Tazminat Hukuku ve Hesaplamalar”  ve “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Uygulamalar” eğitimlerine katıldık.

Duayen Tazminat Hukukçusu ve Bilirkişi Çelik Ahmet ÇELİK ve arabulucu Avukat Prof. Dr. Mustafa ALP Emk. SGK Baş Müfettişi Doç Dr. Özgür Hakan ÇAVUŞ tarafından verilen eğitimlerde;

• Ölüm nedeniyle destekten yoksunluk ve bedensel zararlar nedeniyle tazminat isteminin yasal ve hukuksal dayanakları,

• Başta trafik ve iş kazaları olmak üzere tüm haksız eylem ve hukuka aykırı olaylar nedeniyle açılacak tazminat davaları,

• Yargılama yöntemleri ve sorunları,

• Sigortalar,

• Tazminat hesapları:

– Yargıda uygulanan hesaplama yöntemleri ve formülleri

– Sigorta Genel Şartlarına göre tazminat hesapları

– Sosyal Güvenlik Kurumu gelir bağlama ve peşin değer hesapları

• Tazminat Hukukunda Bilirkişilik konuları

• İş kanunu ve iş yargılamasındaki yenilikler

• Alt işverenlik ve işyeri devri

• Ücret

• İşin düzenlenmesi

• İkale fesih ve iş güvencesi

• Kıdem ihbar ve Diğer tazminat hakları

• 5510 saylı kanuna göre;

• 4A/4B/4C Kapsamında sigortalılar

• işyeri bildirimi

• Alt işveren, işveren vekili, ödünç iş ilişkisi

• İş kazası ve meslek hastalıkları (unsurları, işverenin sorumluluğunun tespiti, soruşturmalar, beden gücü kaybında esas alınacak mevzuat)

• İtibari hizmet

• Malüllük ve engellilik

• Hizmet tespiti ve davaları

• İdari para cezalarına itiraz

• Prim borçlarında zamanaşımı

• Cezai Hükümler konuları anlatıldı.

______________________________________________________________________________

Yazar: admin