Tazminat Hukukçusu Çelik Ahmet ÇELİK ile sohbet ettik

Türkiye’nin tazminat hukuku alanında duayenlerinden sayın Çelik Ahmet ÇELİK ile eğitim verdiği Mali Müşavirler Odasında biraraya gelerek sohbet etme fırsatı bulduk. Bir müddet dersine katıldık. Derneğimiz hakkında kendisine bilgi verdikten sonra önümüzdeki dönemde derneğimiz tarafından düzenlenecek eğitimlerde kendisinden söz aldık.

Çelik Ahmet Çelik Kimdir?

Çelik Ahmet Çelik

Ellidört yıllık hukukçudur. Kabataş Lisesini ve İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Onbeş yıl kamuda çalıştıktan sonra, Baroya kaydolup avukatlık ve bilirkişilik yapmaya başlamış; çalışmalarını önceleri İş Hukuku, daha sonra Tazminat Hukuku alanında yoğunlaştırmıştır. Bilirkişiliğin sağladığı olanaklarla, mahkeme dosyalarından derlediği somut örnekleri bilgi birikimleriyle birleştirerek elde ettiği sonuçları araştırma yazıları adı altında yayınlamaya başlamış, daha sonra kitap yazmaya yönelmiştir. Bu çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle ve  çıkar ilişkilerinden uzak kalmak isteğiyle avukatlık yapmamakta; böylece nesnel ve özgürce düşünüp yazabilme olanağını elde ettiği inancını taşımaktadır.

Çalışma ve araştırma alanı, ağırlıklı olarak insan zararlarıdır. Hakların en yücesi ve en fazla korunması gerekeni “yaşama hakkı” ve bunun özelinde “sağlıklı yaşama hakkı” olduğu inancıyla, olaylara, yalnız hukukun dar penceresinden bakmamakta, tüm toplumbilim dallarından yararlanmaya çalışmakta, özellikle felsefenin parlak ışıkları altında konuları incelemekte; kalıplaşmış ve değişmez din kuralları gibi bağlanıp kalınmış katı kurallara karşı çıkmakta; derlediği bilgileri ve araştırma sonuçlarını aklın ve bilimin süzgecinden geçirerek doğru bildiklerini yazıya dökmektedir.

Bugüne kadar yayınlanmış yüze yakın araştırma yazısı ve sekiz kitabı bulunmakta; ayrıca internet ortamında oluşturduğu “Tazminat Hukuku” sitesinden genç meslektaşlarını ücretsiz bilgilendirmeye çalışmakta; sık sık katıldığı konferanslarda, eğitim programlarında  uygulamada karşılaşılan sorunları tartışmaya açmaktadır.  

 Ona göre, hukuk, bilim olmanın ötesinde toplum bilimlerinin uygulama alanıdır. Bu nedenle hukuk fakültelerinin birinci sınıflarında felsefe, sosyoloji, yöntembilim, dilbilim, uygarlık tarihi, ekonomi ve siyasal rejimler, genel kültür ve kompozisyon dersleri okutulmalı; yeterli derecede yabancı dil ile birlikte birinci sınıf dersleri hukuk eğitimine geçiş öncesinde “baraj” olmalıdır. İlk yıldan sonraki üç yılda hukukun temel bilgileri okutulmalı; daha sonra iki yıllık uzmanlaşma eğitimiyle (6) yılda hukuk eğitimi tamamlanmalıdır.

Hukuk, toplumun temeli olduğuna göre, hukukçular böylesine ağır ve sıkı bir eğitimle en nitelikli kişiler olarak yetiştirilmelidir.

Hukukçular öğrencilik yıllarından başlayarak, klasikleri okumaya başlamalı ve alt yapılarını oluşturmalı; meslek yaşamları boyunca da kitap okumayı sürdürmelidirler. İlk çağdan başlayarak tüm felsefeleri öğrenmeli; siyasal rejimleri, geçmişten bugüne toplumsal olayları, üretim-emek ilişkilerini bilmeli; insanı ve toplumları anlamak ve kavrayabilmek için bol bol (başta klasik) romanlar, öyküler, düşünce, deneme yazıları, anı kitapları okumalı; duygu ve düşüncenin imbikten çekilmişi şiirlerden asla uzak kalmamalı, tiyatro ve sinema başyapıtlarını tanımalı, güzel sanatların her dalıyla az veya çok ilgilenmelidirler.

Çelik Ahmet Çelik’in yayınlanmış kitapları:

1)  Tazminat ve Alacaklarda Zamanaşımı 
      (Bir ilk kitap olup, yenisi “Tazminat ve Alacaklarda Sorumluluk ve Zamanaşımı” olarak yayınlanmıştır.)

2)  Geçici İşgöremezlik Zararları ve Tedavi Giderleri
      (Yıllar önce tükenen bu kitabın yeni baskısı yapılmamış olup, yakında çıkacak Bedensel Zararlar kitabında bu bölüm de yer alacaktır.)

3)  Cana Gelen Zararlarda Tazminatın Ölçüsü
      (Yıllar önce tükenen bu kitap çok aranmakta olup, yeni baskısının yapılabilmesi için kurumlar arası farklı uygulamaların son bulması beklenmektedir.) 

4)  Ölüm ve Bedensel Zararlarda Tazminat ve Sigorta
     (Tükenmiş olup, eğitimlere katılanlara bilgisayarda çoğaltılarak verilmektedir.)

5)  Karayoluyla Yolcu Taşıma-Taşımacının ve Sigortacının Sorumluluğu
      (Tükenmiş olup, yeni baskısı hazırlanmaktadır)

6) 6100 sayılı HMK’na Göre Tazminat ve Alacak Davaları
     (Bugüne kadar üç baskı yapılmış olup, uygulayıcının başvuru kaynağı olmuştur.)

7)   Sorumluluk ve Zamanaşımı
       (Yeni ve önceki yasaların karşılaştırmalı olarak ele alındığı bu kitapta, sorumluluklar ve zamanaşımı konusunda en doğru bilgiler verilmiştir.)

8)  Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksunluk    
     (İnsanın değeri ve yaşam hakkı temel anlayışıyla yazılan bu kitapta, destek ve destekten yoksunluk konuları işlenirken, yoksun kalınanın ne olduğu sürekli sorgulanmış, yaşam gerçeklerine ve toplum yapılarına uygun çözümler üretilmeye çalışılmıştır.)

9) Trafik Kazalarında Tazminat ve Sigorta – Hukuk ve Ceza Sorumluluğu

 10) İdari Yargıda Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Davaları

11)  Sorumluluk ve Zamanaşımı (Yeniden yazılmış 3.baskı)

12) Bedensel Zararlar  

Yazar: admin