DERNEĞİMİZİN SEÇİMLİ İLK GENEL KURULU YAPILACAKTIR

 Derneğimizin İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Ocak 2019 günü saat 08:00’de Fevzi Çakmak Mahallesi, Mülazım Sk. No:16 İlkadım/Samsun adresindeki Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 20 Ocak 2019 Pazar günü saat 08:.00’de, aynı adreste, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.
YÖNETİM KURULU

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1-Açılış ve Saygı Duruşu,
2-Yönetim Kurulu Başkanının Açılış Konuşması,
3-Divan Heyeti Seçimi ve Divana Toplantı Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
4-Gündemin Oya Sunulması,
5-Yeni Yönetim Kurulu İle Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
6-Dilek ve Temenniler,
7-Kapanış.

Yazar: admin