Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru


6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca Daire Başkanlığımızca 09/03/2018 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru ekinde belirlenen temel ve alt uzmanlık alanlarında (EK-1) aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre bilirkişilik bölge kurulları tarafından bilirkişilik başvuruları alınacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru tarihleri : 05 Kasım – 30 Kasım 2018
Başvuruların değerlendirilmesi : 03 Aralık 2018 – 18 Ocak 2019
Eksik belgesi olanların ilanı : 18 Aralık 2018
Başvuruları kabul edilenlerin ilanı : 22 Ocak 2019
Yemin tarihleri : 24 – 29 Ocak 2019
Listelerin ilanı : 31 Ocak 2019

Yazar: admin