Üyelik İşlemleri

DERNEK ÜYELİK İŞLEMLERİ

Kimler Üye Olabilir ?

Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği üyeliği ile ilgili şartlar dernek tüzüğünün 3.maddesinde belirtilmiştir. Bahsi geçen tüzük maddesine göre derneğe üye olabilmek için;

  1. Fiil ehliyetine sahip olmak.
  1. Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul etmek.
  1. Mevzuatın öngördüğü koşulları taşımak.
 1. Samsun Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından belirlenen bilirkişi listelerine en az bir defa girmiş olmak gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Dernek Üyeliği İçin Gerekli Belgeler

I – Gerçek Kişiler İçin

  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  1. Üye Kayıt Formu
  1. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 1. Giriş Ödentisinin (50,00 TL.) Yatırıldığına İlişkin Banka Dekontu

Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Banka Hesap Numarası

Garanti Bankansı Cumhuriyet Meydanı Şubesi/Samsun

IBAN TR96 0006 2001 1740 0006 2964 74

Dernek Üyeliği İçin GİRİŞ ÖDENTİSİ 50,00 TL.
Yıllık Üyelik Aidatı 120,00 TL. dir.

II – Tüzel Kişiler İçin

  1. Tüzel Kişinin Ticaret Sicil Gazetesi
  1. Tüzel Kişinin Faaliyet Belgesi
  1. İmza Sirküleri
  1. Tüzel Kişinin Kanuni Temsilcisinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  1. Üye Kayıt Formu (İmzaya Yetkili Temsilci Tarafından İmzalanacak)
  1. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Kanuni Temsilcinin)
 1. Giriş Ödentisinin Yatırıldığına İlişkin Banka Dekontu.