HUKUKÇU BİLİRKİŞİ ATANMASI MÜLKİYET HAKKININ İHLALİDİR

Anayasa Mahkemesi 09.01.2019 tarih, 2015/10393 başvuru numaralı kararı ile hakimin hukuk bilgisi ile çözülebileceği konularda HUKUKÇU BİLİRKİŞİ atayarak MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ olduğuna hükmedilmiş olup, 31.01.2019 tarih, 30672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. BASIN DUYURUSU 31/1/2019 BB 8/19 Bilirkişi Ücretinin Başvurucu Tarafından Ödenmesine Karar Verilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 9/1/2019 tarihinde, A.D (B. No: 2015/10393) […]