DERNEĞİMİZİN SEÇİMLİ İLK GENEL KURULU YAPILACAKTIR

 Derneğimizin İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Ocak 2019 günü saat 08:00’de Fevzi Çakmak Mahallesi, Mülazım Sk. No:16 İlkadım/Samsun adresindeki Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır. Belirtilen günde çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 20 Ocak 2019 Pazar günü saat 08:.00’de, aynı adreste, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.YÖNETİM KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ: […]

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA EKSİKLİKLERİ OLANLARA İLİŞKİN EK DUYURU

6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeri adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04.10.2018 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05.11.2018 ila 30.11.2018 tarihleri arasında UYAP e-devlet sistemi üzerinden bilirkişilik başvuruları alınmıştır.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA EKSİKLİKLERİ OLANLARA İLİŞKİN DUYURU

1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici […]

Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca Daire Başkanlığımızca 09/03/2018 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru ekinde belirlenen temel ve alt uzmanlık alanlarında (EK-1) aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre bilirkişilik bölge kurulları tarafından bilirkişilik başvuruları alınacaktır. BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru tarihleri : 05 Kasım – 30 Kasım 2018Başvuruların […]