2019 Yılı Bilirkişilik Başvuruları Tamamen Veya Kısmen Kabul Edilenlere Ve Yemine İlişkin Duyuru

Yapılan duyuruda; “Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04/10/2018 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ilâ 30/11/2018 tarihleri arasında e-devlet sistemi uyap bilirkişi portalı üzerinden, elektronik imza (e-imza) veya mobil imza (m-imza) ile bilirkişilik başvuruları alınmış,18/12/2018 tarihinde başvurularında belge eksikliği olanlar internet sitemizde ilân edilmiştir. 03/12/2018 ilâ 18/01/2019 tarihleri arasında başvurulara ilişkin gerek şekil ve gerek esas yönünden inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır.” denilmiştir.

BİLİRKİŞİLİĞE KABUL EDİLENLERE AİT LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

Yazar: admin